Nieuws


27-12-2016: Verplaatsen oud papiercontainer Stedelijke Muziekvereniging Harlingen

In overleg met de gemeente Harlingen is besloten om de oud papiercontainer van de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen te verplaatsen. De container heeft jarenlang naast het verenigingsgebouw aan de Hoogstraat gestaan maar verhuist met ingang van 2 januari 2017 naar de achterzijde van Kringloopbedrijf Estafette aan de Industrieweg 12 in Harlingen. De muziekvereniging ziet zich genoodzaakt dit besluit te nemen vanwege hernieuwde eisen ten aanzien van de brandveiligheid.

Oud papier is een belangrijke bron van inkomsten voor de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen. Naast het financiële voordeel speelt echter ook het milieu een grote rol bij het gescheiden inzamelen van oud papier. Het is daarom in ieders  belang dat op de nieuwe locatie de inzameling van oud papier wordt gecontinueerd en zo mogelijk wordt uitgebreid.

Om de inzameling van het oud papier op nieuwe locatie succesvol en volgens de regels  te laten verlopen is het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de belading van de container. Dit betekent dat er geen oud papier naast de container geplaatst dient te worden. Ook is het belangrijk dat het oud papier zoveel mogelijk in de container opgestapeld wordt. Wanneer de container niet bereikbaar is, wordt u vriendelijk verzocht om het papier weer mee te nemen en op een ander moment aan te bieden.

Let op:De nieuwe locatie is alleen bereikbaar tijdens de openingstijden van Kringloopbedrijf Estafette, maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

14-04-2014: Klaas Wierda kampioen kaarten

HARLINGEN – Vrijdagavond vond in het muziekgebouw van de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen de laatste kaartavond plaats van het winterseizoen. Vanaf september streden één keer in de maand een veertigtal kaartliefhebbers om de prijzen.

Ook dit seizoen werd er weer op het scherpst van de snede gekaart zonder de sportiviteit uit het oog te verliezen. Bij de schutjassers lopen de krachten niet zo veel uitelkaar. Je hebt te maken met mensen die ook bij andere verenigingen een kaartje leggen en zo hun techniek proberen aan te scherpen. Jongens als Jaap en Jan Nieuwenburg, Klaas Wierda maar ook Folly Douma, Siep Tilstra en Rikus Schoot zijn knapen die hun mannetje staan. Maar ook good old Henk Bierma, Bauke Broersma en Harm Wiersma azen op de maandelijkse prijzen. Toch wist Klaas Wierda met een klein verschil de eerste prijs in de wacht te slepen. Tevens ontving hij de ‘Age Tichelaarbokaal’ voor de sportiefste kaarter van het seizoen.

Bij de klaverjassers van het zelfde laken een pak. Alleen nemen hier de dames het voortouw. Geregeld troeven zij hun mannelijke collega’s af. Zelfs Jetze Draaisma, een uitstekend kaarter, kan het inzicht wat de dames ten toon spreiden niet altijd bijhouden. Dat geldt tevens voor Henk Schikker die een speciale cursus speeltechniek volgde, om de opmars van de dames een halt toe te roepen. Cees Dekker en zijn partner Coby komen zelfs uit Sexbierum om aan het kaarten mee te doen. Vooral de gezellige sfeer is voor hen belangrijk. Catrien Dijkstra was uiteindelijk het constants en eindigde als eerste op de ranglijst.

Bij de hartenjagers was het ongemeen spannend. De familie Breimer hadden vele ijzers in het vuur door het meedoen van vader Peet Breimer en de zonen Jurjen en Stefan. Jurjen doet bij tijd en wijle mee aangezien hij ook nog op hoog niveau voetbalt, zijn woning aan het verbouwen is en ook nog wat aandacht aan zijn vriendin moet schenken. Ria Heeres normaal gesproken een van de gevaarlijkste outsiders moest halverwege het seizoen afhaken door een val met de fiets. Hierbij brak zij haar pols. Een handicap aangezien de eerste vereiste van een goede kaarter, de soepelheid van de polsen is. Ubbo Posthuma en Sjors Dijkstra hadden die handicap niet en waren in goede doen, maar lieten het in de maand december wat zitten. Dit bleek net genoeg om Peet Breimer naar de eerste plek te voeren, die hij niet meer afstond.

Spreekstalmeester Ubbo Posthuma reikte de prijzen, bestaande uit vleesbonnen, uit. Dit vergezeld van een mooi boeket bloemen. Ook scheidsrechter Adri Merkx deelde mee in de bloemenhulde aangezien hij op zeer nauwkeurige wijze de standen bijhoudt. Zijn rechterhand is Bauke Broersma die daarbij hand- en spandiensten en de nacontrole verricht. De dames achter de bar werden ook bijzonder dank gezegd. Zij zorgen iedere kaartavond weer voor een natje en droogje en spreken de verliezers bemoedigend toe als ze er soms even doorheen zitten. Ook dank aan Sjors Dijkstra die iedere keer weer zorgdraagt voor de prijzen van de verloting.

Op vrijdagavond 19 september start het nieuwe seizoen weer. Liefhebbers die ook eens mee willen doen kunnen zich nu alvast opgeven of inlichtingen verkrijgen bij Bauke Broersma, tel. 416667 voor het schutjassen en Ubbo Posthuma, tel. 06-49219384 voor het klaverjassen en hartenjagen.

Uitslag:
Schutjassen: 1e Klaas Wierda, 2e Jaap Nieuwenburg, 3e Folly Douma.
Klaverjassen 1e Catrien Dijkstra, 2e Janet Smale,  3e Coby van Andel.
Hartenjagen: 1e Peet Breimer, 2e Ubbo Posthuma.

05-04-2014: Stedelijke Muziekvereniging Harlingen en De Boegspetters zorgen voor muzikaal spektakel

HARLINGEN – Zaterdagavond hield de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen haar jaarlijkse voorjaarsconcert in kerk De Haven aan de Noorderkade. Zij hadden hierbij vrouwenkoor De Boegspetters uitgenodigd. 

In een volle zaal heette Helga Alkema, namens de organiserende vereniging, alle aanwezigen welkom. Een bijzonder woord van welkom voor wethouder Maria le Roy, die samen met haar echtgenoot aanwezig was. Ook nieuwe leden van het ‘Stedelijke’ werden aan het publiek voorgesteld, onder meer Joost Cameraad op waldhoorn, Henriëtte van Sluis op klarinet en de 11-jarige Jacob van der Pol op trompet. Helaas was de nieuwe bassist Pieter Durk Rondaan door omstandigheden verhindert. 

Hierna het woord aan dirigent Eric Roelofsen van het Stedelijk orkest. Begonnen werd met een bekend nummer van Billy Joel ‘Leningrad’ in een arrangement van Ron Sebregts. ‘Don’t Mock Barock’ van Wilfred Shadbolt is een solonummer voor onder anderen tuba. Het programma vermelde dat de solist Marten Alkema zou zijn. Echter een bacteriële infectie aan de luchtwegen was er de oorzaak van dat hij deze niet kon uitvoeren. Op het laatste moment besloot dirigent Eric Roelofsen deze solopartij zelf op trombone uit te voeren. ’s Middags moest er nog even geoefend worden en het was dan ook best spannend hoe dit ’s avonds zou aflopen. Maar de muzikale kwaliteit van de in Amsterdam wonende dirigent is dermate goed, dat dit voor hem geen enkel probleem was. Een perfecte uitvoering.

Het programma werd voortgezet met ‘Cat’s the Blues’ van Marc Jeanbourquin. Diverse solisten onder anderen de bassectie met Dirk Alkema op besbas, Bauke Broersma baritonsax en Rob van der Hoek bastrombone. Verder Laura Drost op dwarsfluit en Gerard Dijkstra op trompet. Ten slotte op trombone Tryntsje Bouma. Het Stedelijk harmonieorkest sloot af met ‘Is this the way to Amarillo’ in een arrangement van Johny Ocean. 

Nog voor de pauze een optreden van vrouwenkoor De Boegspetters, onder leiding van Anna Bonnema en op piano begeleid door Gert Jan Hoekstra. Met nummers als ‘Vluchten kan niet meer’, een hit in 1977 gezongen door Frans Halsema en Jenny Arean, ‘Help’, van de The Beatles, ‘Dancing Queen’ ABBA en ‘O Happy Day’ uit de Sisteract, wisten de koorleden het publiek te boeien. 

Na de pauze namen De Boegspetters hun plaats op het podium weer in. Er is de laatste jaren hard geoefend om niet alleen de zang te verbeteren, maar ook de uitstraling van het koor. De geografie maakte het kijken vele malen levendiger, waarbij het enthousiasme van de koorleden opviel. Dit jaar vieren de Boegspetters hun 20 jarig jubileum, dat onder anderen in oktober gevierd zal worden met een concert in de Grote kerk. Ook hier weer diverse bekende nummers waaronder ‘Terug naar de kust’, van Maggie MacNeal en ‘Telkens weer’ uitgebracht in 1987 en gezongen door Willeke Alberti. 

Hierna nam Eric Roelofsen het stokje weer over. Het orkest startte met ‘Fantasy on a hebrew folk song’ van componist Gerald Oswald. In dit nummer kwam het thema ‘Hava Nagila’ duidelijk tot uitdrukking. Henriette van Sluis voerde in dit nummer haar gespeelde cadens op klarinet uitstekend uit. Was er in het begin wat tempo betreft sprake van een rustige opbouw, het laatste deel werd in zeer snel tempo uitgevoerd waarbij er soms sprake was van enige ongelijkheid. Toch in grote lijnen goed uitgevoerd.

Het orkest besloot haar blok met het bekende nummer ‘Moment for Morricone’ in een arrangement van Johan de Meij. Deze filmmuziek is bij de meeste mensen over de hele wereld wel bekend. Tot groot genoegen van het publiek werd dit werk op bijzondere wijze uitgevoerd. Ook de drie waldhoorns waarover het orkest beschikte, stegen wat klankkleur betreft tot grote hoogte. De uitvoering was muzikaal zeker het hoogtepunt van de avond. Tot besluit een gezamenlijk optreden met koor en orkest. Begonnen werd met ‘The Rose’ van Bette Midler in een bewerking van Frank Bernaerts, gevolgd door ‘Storie di tutti i Giorne’, in Nederland bekend als ‘Dromen zijn bedrog’ van Marco Borsato. Tot slot met de Tall Ships races in aantocht het nummer ‘Sailing’. 

De bloemen waren voor beide dirigenten Eric Roelofsen en Anna Bonnema. Een mooi gebaar ten aanzien van lid Andries Hondema, die al geruime tijd in het ziekenhuis lag en nu moet aansterken in De Batting. Hij had er zo graag bij geweest, maar het was onmogelijk hem naar de kerk te vervoeren. Daarom heeft het bestuur gemeend met het hele orkest naar Andries toe te gaan. Maandagavond werd het bijna gehele programma nogmaals voor hem uitgevoerd. Een geste die door de familie bijzonder werd gewaardeerd. 

De avond werd in de kerk definitief besloten met een toegift. Gezamenlijk werd ‘Country Roads’ van John Denver uitgevoerd en kwam er een einde aan een prachtige muzikaal voorjaarsconcert, waarbij de bezoekers tevreden huiswaarts keerden.

16-06-2013: Harlinger en Franeker harmonieorkesten geven concert op de Voorstraat

HARLINGEN – Zondagmiddag werd op de Voorstraat een zogenaamde ‘struunmarkt’ gehouden .  De winkels waren open, diverse kramen, het weer was fantastisch, veel publiek en de terrassen zaten vol, kortom gezelligheid troef.

Deze werd nog versterkt door een concert van de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen, die met ca. zestig orkestleden een prachtig concert gaven. Zestig orkestleden, klopt dit wel, vragen we aan Ubbo Posthuma van het ‘Stedelijke’. Deze laat lachend weten dat er ook Franeker muzikanten bij zitten. “We hebben als twee muziekverenigingen onlangs besloten, nauwer met elkaar te gaan samenwerken om elkaar te versterken. Deze koopzondag was voor ons dan ook een prachtige gelegenheid ons beiden te presenteren. Uiteraard zal een dergelijk concert ook in Franeker gaan plaatsvinden”, aldus Ubbo.

Het bleek dan ook een schot in de roos. Een groot publiek kon van 14.30 tot 16.15 uur bij het Hannemahuis en onder leiding van Eric Roelofsen genieten van een afwisselend programma. Nummers als ‘A night like this’, ‘Stay with me till the morning’, ‘The Rose’, ‘Great Movie Marches’, ‘Is this the way to Amarillo’, ‘Holiday in Rio’, ‘Gimme me hope Jo’Anna’, ‘Braveheart’, ‘The Blues Factory’, ‘Hallelujah’, ‘Skyfall’ van de nieuwste James Bondfilm, ‘Marching through Amerika’, ‘You never walk alone’, ‘Can’t take my eyes off you’ enz. werden door het publiek enthousiast ontvangen. Om kwart over vier werd het programma, tegen de zin van de toeschouwers in, beëindigd. Niet zonder nog en extra toegift te geven met het nummer ‘Drive me Wild’.

Uiteraard hoopt men bij het ‘Stedelijke’ toekomstige muzikanten enthousiast te hebben gemaakt. Want nieuwe orkestleden kan men ten aller tijden gebruiken. Daarom werden in verschillende wijken van de stad op de maandagavond muzikale optredens gegeven in de vorm van een populair concert. Een en ander werd door de buurtbewoners bijzonder op prijs gesteld.

13-06-2013: Muziek verbroederd, Harlingen en Franeker slaan handen ineen

HARLINGEN – Op (koop)zondag 16 juni zal een uniek concert plaatsvinden op de Voorstraat te Harlingen. Twee harmonieorkesten zullen vanaf 14.30 uur acte de précanse geven, namelijk de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen en het Stedelijk Muziekcorps Harmonie uit Franeker. Beide muziekverenigingen willen in de toekomst nauwer met elkaar gaan samenwerken, de eerste aanzet wordt zondagmiddag gegeven.

Onder algehele leiding van Eric Roelofsen is voor een populair concert gekozen. Bekende nummers, maar ook licht getinte klassieke nummers zullen de revue passeren. Er is de laatste weken intensief geoefend om de muzieknummers op elkaar af te stemmen. De Franeker orkestleden hebben gezamenlijk in Harlingen geoefend en de Harlingers in de academiestad.

Samen met de vele andere zondagse HOV activiteiten in de stad, zal dit muzikale optreden op deze dag een welkome aanvulling zijn. Het concert begint om 14.30 en zal eindigen om ca. 16.00 uur.